Medlemsbetingelser

VILKÅR FOR OPRETTELSE AF MEDLEMSKAB
Ved oprettelsen af medlemskabet skal Medlemmet oplyse sit navn, adresse, e-mail,
dansk telefonnummer, reg. nr., konto-/kortnummer og CPR-nummer. Hvis kontakteller bank-/kortoplysninger efterfølgende ændres, skal dette straks meddeles Rolands.
Det er medlemmets ansvar, at Rolands til hver en tid har medlemmets korrekte
kontaktoplysninger

HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE
Al træning sker på eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for at være i en
helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Rolands, ligesom Medlemmet er
ansvarlig for at have modtaget nødvendig instruktion for at udføre aktiviteter
korrekt og forsvarligt. Rolands bærer ikke ansvaret for eventuelle personskader som
følge af manglende overholdelse af foranstående eller ulykker eller andre
besøgendes handlinger eller undladelser. Dansk rets almindelige erstatningsregler
gælder i øvrigt.

MEDLEMMETS OPSIGELSE Medlemmet kan til enhver tid opsige sit medlemskab med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis Medlemmet fx opsiger sit medlemskab den 15. maj, ophører medlemskabet således den 30. juni. Ved opsigelse af medlemskabet skal fornavn, efternavn, fødselsdato og medlemsnummer oplyses. En opsigelse kan ske via selvbetjening på profilen eller via henvendelse til info@rolands-cph.com

TILMELDING OG AFMELDING AF HOLDTRÆNING I ROLANDS Visse medlemskabstyper muliggør, at Medlemmet kan tilmelde sig forskellige
aktiviteter, som for eksempel holdtræning. Til- og afmeldingen til aktiviteterne skal
ske på Rolands website.
Afmelding af hold skal ske minimum 3 timer før holdets start, hvis det ikke bliver afmeldt til tiden bliver der lagt en gebyr på 50 dkr.